Promocja!

PRZY ZAKUPACH ZA MINIMUM 500,00 ZŁ BRUTTO PRZESYŁKA GRATIS


 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.informacyjnetablice.pl   prowadzony jest przez firmę

PPHU ALBUD Alina Czapla

ul. Cieszyńska 197, 44-337 Jastrzębie-Zdrój

 

 

 § 1. Postanowienia ogólne 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „www.informacyjnetablice.pl”, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, osoby prawne oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego http://www.informacyjnetablice.pl  jest właściciel Sklepu firma PPHU ALBUD Alina Czapla zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza z danymi do wysyłki. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania.

 3. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu sprzedający jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia jak również zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamównienia na każdym jego etapie.

 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. W przypadku braku towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

 7. Zamówienia poprzez stronę internetową http://www.informacyjnetablice.pl można składać 24 godziny na dobę .

 

 

§ 2. Potwierdzenie zamówienia 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne złożenie zamówienia, które zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych sklep internetowy www.informacyjnetablice.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia o czym zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą internetową.

   

   

§ 3. Płatność1.Gotówka przy odbiorze /za pobraniem/ - klient płaci kurierowi przy odbiorze towaru.

 

2. Przelew na rachunek bankowy - Klient przelewa należność na konto bankowe w kwocie wygenerowanej przez system /łącznie z kosztem przesyłki/. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po wpłynięciu 100 % kwoty zamówienia na podane konto.

 

3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane .

 

§ 4. Wysyłanie produktu 1. Czas realizacji zamówienia liczy się od chwili wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe.

 2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu i wynosi do 14  dni.

   § 5. Dostawa towaru 1. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.

 2. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. . Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

 

§ 6. Zwroty 1. Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany oraz nie został w żaden sposób uszkodzony .Zapewniamy zwrot wartości produktu , pomniejszony o koszt transportu .

 2. Podstawą zwrotu towaru jest dokument zakupu towaru . Należy podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.

 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

 4. Zwrotom nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta

 

§ 7. Ochrona prywatności i danych osobowych

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U Nr 133, poz.883 ) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 , poz.1204 ).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia .Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu , poprawiania , aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych .

   

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego .